Thema: Arbeid

    De AKSV hecht veel waarde aan goed werkgeverschap binnen de bedrijven en aan goede arbeidsverhoudingen binnen de gemaksvoedingindustrie. Zo hebben wij regelmatig overleg met de vakbonden, overheid en andere stakeholders over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en over belangrijke onderwerpen als arbeidsomstandigheden, pensioen en scholing.

    De AKSV is de onderhandelingspartner van de vakbonden over de CAO voor de gemaksvoedingindustrie en alle daaraan gekoppelde sociale aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld pensioenen. De AKSV heeft een Sociaal Secretariaat ingesteld, waar werkgevers terecht kunnen met vragen en voor informatie. Werknemers kunnen terecht bij het Sociaal Fonds Gemaksvoedingsindustrie (SFG).