Thema: Duurzaamheid

  De AKSV hecht veel waarde aan initiatieven om zowel de producten als de productieprocessen binnen de gemaksvoeding industrie waar mogelijk verder te verduurzamen. Het duurzaamheidstreven wordt uitgedrukt in goede zorg voor: People, Profit en Planet. De balans tussen de 3 P’s is de basis voor continuïteit. Duurzaamheid en als afgeleide daarvan verduurzaming van de voedselproductie is breed omarmd door alle stakeholders (customers, suppliers, NGO’s) en de nationale en internationale overheid.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  De gemaksvoeding industrie is zich bewust van haar positie in de maatschappij en het belang van draagvlak in de samenleving voor de productie van duurzame voedingsmiddelen. De leden zien het ook als hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor verduurzaming een belangrijke plek in het eigen ondernemingsbeleid te geven. Ook de AKSV stelt zich namens haar leden ambitieus op en doet actief mee met een aantal concrete overkoepelende acties en initiatieven.

  Plan van Aanpak collectieve verduurzamingsinitiatieven
  Het AKSV-bestuur heeft besloten om in de periode 2014-2015 extra inzet te leveren om alle leden te betrekken en zo nodig te activeren bij de realisatie van de huidige sectorinitiatieven. Alle bedrijven stellen een inventarisatie op van hun verduurzamingsinitiatieven en ' best practices' worden in kaart gebracht.

  Duurzame soja
  De AKSV ondersteunt de initiatieven die mondiaal binnen de Round Table on Responsible Soy worden genomen om criteria te ontwikkelen voor een duurzame sojateelt. Zodra deze criteria internationaal zijn vastgesteld en er voldoende duurzame soja beschikbaar is tegen concurrerende prijzen, zullen de leden van de AKSV hun leveranciers stimuleren – voor zover nog aan de orde - hierop over te stappen. Inmiddels zijn enkele programma’s opgestart (o.a. binnen de Nederlandse diervoerindustrie) die hierop vooruitlopen en waarin nu reeds substantiële stappen worden gezet naar het verduurzamen van de sojaketen. De AKSV volgt deze initiatieven met belangstelling en brengt deze nieuwe ontwikkelingen voortdurend onder de aandacht van de leden.

  Duurzaam verpakken
  In juni 2021 is het project ‘Goed Verpakt’ officieel gestart. HAS Hogeschool, De Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Amsterdam, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en een brede groep aan voedings- en verpakkingsbedrijven gaan de komende 2 jaar onderzoek doen naar het duurzaam verpakken van voedselproducten. De focus van het project ligt daarbij op het verpakken van groenten en fruit, kant-en-klaar maaltijden, maaltijdcomponenten en snacks.

  Binnen het onderzoek worden de keuzes die een bedrijf rond het duurzaam verpakken van producten zou kunnen maken in kaart gebracht en hoe een bedrijf over deze keuzes kan communiceren met consumenten.  In het onderzoek maken de onderzoekers gebruik van circulaire ontwerpstrategieën die ook wel bekend staan als de R Ladder. Met behulp van REDUCE (verminderen), RE-USE en RECYCLE (hergebruiken) en RETHINK (herontwerpen) kunnen er slimme ontwerpen gemaakt worden die bijdragen aan de duurzaamheid van de verpakking maar ook dat van de product-verpakkingscombinatie in zijn geheel. Studenten participeren in het project via onderwijsmodules, minors en afstudeeropdrachten.

  Bedrijven en brancheverenigingen die zijn aangesloten bij het consortium zijn: AKSV, Maître, Henri, Van Oordt, Eosta, Green Specialties Holland, GreenCo, GetPact, Trioworld, Bunzl, StarCuisine, Treasure Dim Sum Products en Royal Smilde.

  De AKSV volgt de ontwikkelingen en zorgt voor de kennisoverdracht richting de leden.