Over AKSV

  De AKSV is de brancheorganisatie voor producenten van gemaksvoeding zoals kroketten, frikandellen, oriëntaalse snacks, salades, sandwiches, pizza's en kant-en-klaar maaltijden.
  De vereniging heeft als missie het doen groeien van de branche, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, het optimaliseren van het ondernemingsklimaat, het verbeteren van de concurrentiepositie en het marktaandeel van de aangesloten ondernemers.

  De AKSV wil deze missie realiseren door:

  • Het organiseren van activiteiten die de groei van de branche stimuleren
  • Het optreden als werkgeversonderhandelaar bij het afsluiten van de CAO
  • Het actief volgen en invloed uitoefenen op relevante (voorgenomen) wetgeving in Den Haag en in Brussel
  • Het voorlichten van leden over relevante aangelegenheden en ontwikkelingen
  • Het bieden van een platform voor de leden door middel van het bij elkaar brengen van specifieke deskundigheden
  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten

  De leden van AKSV worden d.m.v. de website en e-mail berichten optimaal geïnformeerd over brancheaangelegenheden en actuele zaken die van belang zijn voor het ondernemerschap in de branche, zoals nieuwe wetgeving, fiscale aangelegenheden, ARBO-zaken, milieu-nieuws, arbeidsmarktvraagstukken en CAO-nieuws. Ook kunnen zij gebruik maken van de Algemene Verkoopvoorwaarden die in meerdere talen beschikbaar zijn.

  Ledenvergaderingen
  Twee maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze vergadering vindt meestal plaats in combinatie met een bedrijfsbezoek of een ludieke activiteit en wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.

  Commissie Kwaliteit en Milieu
  Door de AKSV is een Commissie Kwaliteit en Milieu ingesteld met als doel het bestuur gevraagd of ongevraagd te adviseren over het beleid van de nationale overheid en de Europese Unie t.a.v. wet- en regelgeving en er mede voor zorg te dragen dat regelgeving ook in de praktijk kan worden uitgevoerd. De leden van deze commissie komen tenminste één keer per kwartaal bijeen.

  Netwerk
  De AKSV is lid van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Op internationaal niveau is de AKSV lid van de European Chilled Food Federation (ECFF).

  Partnership Normec Foodcare
  Normec Foodcare en de branchevereniging AKSV hebben hun krachten gebundeld om voedselveiligheid en kwaliteit in de gemaksvoedingsindustrie te versterken. De samenwerking belooft ondersteuning op het gebied van regelgeving, kennisdeling en educatie.

  Thema's

  Feiten & cijfers

  Agenda

  • AKSV Commissie Kwaliteit en Milieu (K&M)
   13 september 2024
  • AKSV Bestuur
   17 september 2024
  Bekijk meer