Thema: Duurzaamheid

    De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) is een samenwerkingsverband van de in Nederland gevestigde partijen in de palmolieketen. Deze partijen werken samen aan het stimuleren van de productie en het gebruik van duurzaam geproduceerde palmolie. Ook de AKSV is deelnemer aan deze taskforce.

    De DASPO is in 2016 opgericht als opvolger van de ‘Task Force Duurzame Palmolie’. De deelnemers in de Task Force hebben zich ervoor ingezet dat eind 2015 alle, voor de Nederlandse markt bestemde, palmolie gecertificeerd is volgens de principes en criteria van de RSPO.

    Vanaf 2016 zetten de leden van de DASPO zich in voor de stimulering van meer ‘Mass Balance’ en ‘Segregated’ gecertificeerde duurzame palmolie en de continue verbetering van certificeringsstandaarden voor duurzame palmolie. De DASPO rapporteert ieder jaar over de voortgang van het gebruik van duurzame palmolie in Nederland.