Thema: Duurzaamheid

  De leden van de AKSV maken bij het produceren van hun producten ook gebruik van grondstoffen van dierlijke oorsprong. Mede hierdoor hebben bedrijven ook direct en indirect te maken met het welzijn van dieren. Zowel consumenten als maatschappelijke organisaties stellen in toenemende mate eisen ten aanzien van het welzijn van dieren aan producenten.

  Hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor in eerste instantie voor in de keten ligt (bij de veehouder en verwerkende industrie) zal de AKSV haar marktkracht gebruiken om gewenste ontwikkelingen op dit terrein extra te stimuleren. In de markt zijn inmiddels al veel initiatieven genomen om nieuwe welzijnsconcepten te ontwikkelen. Consumenten hebben steeds meer de mogelijkheid om een bewuste keuze te maken.

  Sectorinitiatieven
  Soms is het wenselijk om als gehele sector stappen te zetten. In de afgelopen jaren is dit een aantal maal gebeurd. Zo hebben de leden van de AKSV de intentie uitgesproken om vanaf 1 januari 2009 alleen nog varkensvlees te gebruiken van verdoofd gecastreerde varkens. Op EU-niveau is afgesproken om vanaf 1 januari 2018 alleen nog varkensvlees op de markt te brengen van varkens die niet zijn gecastreerd.

  Een ander sector initiatief betreft het terugdringen van het antibiotica gebruik in de veehouderij. Zo wordt versneld ingezet op het uitsluiten van het gebruik van antibiotica die essentieel zijn voor de humane gezondheidszorg. Daarnaast wordt bekeken of aan het gebruik van bepaalde voor de mens belangrijke antibiotica strenge aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden.

  Import grondstoffen uit het buitenland
  Bedrijven die gebruik maken van grondstoffen uit het buitenland hebben in de selectie van leveranciers en via hun leveringsvoorwaarden waarborgen ingebouwd dat het ingevoerde product volgens de wettelijke én wenselijke normen rond dierenwelzijn is geproduceerd. De betreffende leveranciers zijn door de EU erkend en staan onder toezicht van nationale veterinaire autoriteiten. Door het borgen van dierenwelzijn in de afspraken met de leveranciers draagt onze sector actief bij aan het daadwerkelijk verbeteren van de omstandigheden waarin dieren in deze landen worden gehouden en vervoerd.